Onderwijsgroep

Roosters

9 augustus 2017

Zermelo en e-mailadressen
Deze zomer is het rooster gemaakt met het roosterprogramma Zermelo. De roosters worden vanaf plm. 18 augustus 2017 via de website van Zermelo en via de Zermelo-app met de leerlingen gecommuniceerd. De autorisatiegegevens worden verzonden via de e-mailadressen van de leerlingen die in de schooladministratie zijn opgenomen. Zorg er dus voor dat de e-mailadressen correct zijn in de schooladministratie. Wijzig het verstrekte startwachtwoord in een eigen wachtwoord en bewaar dat goed.

De inloggegevens voor Magister zijn bekend bij de huidige leerlingen en hun ouders. Die gegevens worden verstrekt aan de nieuwe leerlingen aan het begin van het schooljaar. Lees de berichten op de site, de e-mails en de brieven die worden verzonden rondom roosters en Magister.

Zermelo leidend voor roosters.
Voor alle duidelijkheid: Zermelo wordt leidend voor alle roosters. De link naar Zermelo staat reeds op de website. De aparte links op de website naar docenten- en leerlingenroosters worden in september a.s. aangepast of verwijderd. De Zermelo app geeft alle wijzingen direct na publicatie door de roosterkamer real time weer. Leerlingen zien via de website en de app steeds hun actuele en volledige rooster en eventuele mededelingen.

Magister voor de leerlingenadministratie en ELO.
Magister blijft het programma voor de leerlingen-  en de cijferadministratie, het huiswerk en de ELO.
De normale lesroosters verschijnen weliswaar ook in Magister maar dat gaat met vertraging. Bovendien kan Magister niet alle roosters weergeven zoals b.v. toetsroosters, mondelinge toetsen e.d. De link naar Magister staat voor leerlingen en ouders op de website vermeld.