Onderwijsgroep

HAVO

Het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt vijf jaar. Na de eerste drie jaren, die in gezamenlijk klassenverband gevolgd worden, kiest een leerling een profiel waarin vakken voorkomen die hij voor zijn vervolgopleiding en later uit te oefenen beroep nodig heeft. Deze vakken moeten aangevuld worden met andere, waaruit hij een vrijere keus heeft. In de meeste van deze vakken doet de leerling examen; andere vakken dient hij naar behoren af te sluiten. Ook het kiezen van tekenen of handvaardigheid als examenvak behoort tot de mogelijkheden.

Succesvolle afsluiting van het havo geeft toegang tot het hbo (hoger beroepsonderwijs), maar een leerling kan ook voor een vervolgopleiding op mbo-niveau kiezen op een ROC of doorgaan op het vwo.

Op de site van het Ministerie van OCW staat een overzicht.