Onderwijsgroep

MAVO

Op de mavo krijg je een algemene basis en bekwaam je je in vakken die je nodig hebt om met succes het middelbaar beroepsonderwijs op een ROC te kunnen volgen. De opleiding duurt vier jaar. Als je goede resultaten boekt bij je examen, kun je er ook voor kiezen verder te gaan naar 4 havo. 

De sectoren waaruit je kunt kiezen zijn:
- Techniek
- Zorg & welzijn
- Economie
- Landbouw

Alle leerlingen volgen de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en ckv. Verder zijn er binnen de verschillende sectoren beperkte keuzes te maken, terwijl er ook een vrijere keuze is ter aanvulling van vakken. Je kunt bij ons tekenen, handvaardigheid of l.o.2 als examenvak kiezen.

Doordat de vakken op de vervolgstudie afgestemd zijn, sluiten de leerwegen goed aan bij de vervolgopleidingen. Er wordt in de vakken aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden: algemene vaardigheden en vaardigheden die voor bepaalde beroepen gewenst zijn. 

Het is nogal wat, de uitdaging aangaan om meer uit jezelf te halen dan je voor mogelijk had gehouden. Dat kun je niet alleen. Daarvoor heb je enthousiaste leraren nodig die je blijven motiveren. Maar het vraagt ook wat van de programma’s die worden aangeboden, van de manier waarop er wordt lesgeven en natuurlijk van de omgeving waarin dat gebeurt.

Op de site van het Ministerie van OCW staat een overzicht.
Op onze school is er alleen een mavo opleiding (=vmbo-t).