Onderwijsgroep

Contact

Adres

Laan van Kans 3

2496 VB Den Haag

T: 070 – 413 20 50 

F: 070 – 413 20 55

E: info@lyceumypenburg.nl

 

Bereikbaarheid

Met de fiets: de school ligt aan een doorlopend fietspad en beschikt over een ruime fietsenstalling.

Met het openbaar vervoer: tram 15 en bus 30 stoppen dichtbij (uitstaphalte: Laan van Ypenburg).

Met de auto: naast de school ligt een groot – gratis - parkeerterrein.

Wij adviseren u om op drukke dagen - zoals de Open Dag en de Informatieavond - niet met de auto te komen. Het parkeerterrein is op zulke dagen snel vol en manoeuvreren is lastig. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u het beste uw auto parkeren op het bedrijvencomplex Ypenburg tegenover de school aan de Laan van Ypenburg.

 

Informatieve bijeenkomsten
In ieder leerjaar vinden ouderavonden plaats met een informatief karakter. Tijdens die avonden wordt de gang van zaken op school aan de orde gesteld, informatie gegeven over de opleiding, de wijze waarop de vakkenpakket-, studie- en beroepskeuzebegeleiding plaatsvindt. Ook kunt u kennismaken met de mentor, teamleider en decaan. Naast deze informatiebijeenkomsten zijn er avonden waarop u een persoonlijk gesprek kunt hebben met de mentor, de teamleider en/of de decaan.

Voor de ouders van de leerlingen uit de examenklassen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de gang van zaken in het examenjaar en de inrichting van schoolonderzoek en centraal eindexamen. Ook worden ouders van leerlingen uit 5 havo en 6 vwo uitgenodigd voor de presentatie door de leerlingen van hun profielwerkstuk.

Spreekuuravonden en -middagen
Er zijn verschillende momenten waarop ouders/verzorgers met leraren of met de mentor kunnen spreken.  Bij het uitkomen van het tweede rapport wordt u in de gelegenheid gesteld - maximaal drie - docenten te spreken over de resultaten of bijzondere omstandigheden van hun zoon of dochter.

Kennismakingsbezoeken
De mentoren van de brugklas nodigen aan het begin van de cursus de ouders van alle hun toevertrouwde leerlingen voor een bezoek uit op school. De bedoeling is tot een goede afstemming te komen tussen thuis en de begeleiding op school. 

Individuele oudercontactavonden
Vanaf september worden ieder jaar voor de ouders van de leerlingen in het eerste leerjaar en 4 mavo avonden georganiseerd, waarbij iedere ouder individueel wordt opgeroepen. De ouders van brugklasleerlingen hebben een gesprek met de mentor; de ouders van leerlingen in 4 mavo hebben een gesprek met de teamleider, de decaan en de mentor. Met deze gesprekken wordt optimale duidelijkheid over dat wat de school biedt en wat van de leerling wordt verwacht gewaarborgd. Het is ook een mooi moment voor ouders om kennis te 
kunnen maken met deze functionarissen binnen de school.

Incidenteel
Ouders zijn te allen tijde uitgenodigd - na telefonisch contact - de schoolleiding, docenten, decanen of mentoren te spreken.

Schoolleiding

Via onderstaande link ziet u de indeling van de afdelingen en de teamleiders.

Schoolleiding