Onderwijsgroep

SCHOOLGIDS

De schoolgids bevat praktische wetenswaardigheden. Deze schoolgids is geheel digitaal. Enkele links worden jaarlijks actueel gemaakt.

DATA

Schoolkrant

Onze schoolreporters maken vier keer per jaar een schoolkrant.

ONLY april 2019
ONLY januari 2019
ONLY november 2018
ONLY juli 2018
ONLY april 2018

Ouderraad

Wilt u meer weten over de ouderraad van Lyceum Ypenburg? Klikt u dan hieronder.

Lees het hier!

Zorg

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig. De mogelijkheden op Lyceum Ypenburg staan beschreven in het ondersteuningsprofiel.

We beschikken ook over een antipestprotocol en een antipestcontract. We hechten er veel waarde aan dat iedereen op school zich gerespecteerd en veilig weet. In de onderbouw staat tijdens de mentoruren regelmatig de vraag centraal hoe wij met elkaar op school omgaan en hoe we een veilige en plezierige leeromgeving creëren.

Hieronder staan de documenten die zijn down te loaden. 

Schoolondersteuningsprofiel
Antipestprotocol
Antipestcontracten
Extra hulp
Dyslexieprotocol
Meldcode en meldplicht

Talentgroepen

Op Lyceum Ypenburg proberen we jouw talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Zo is het mogelijk deel te nemen aan een van de vijf zeer aantrekkelijke en hoogwaardige Talentprogramma’s: SPORT, ATELIER, MUZIEK, THEATER en DIGITAL SCIENCE.

Voor intellectueel begaafde leerlingen is er het GYMNASIUM.

Wil je weten hoe je in een talentgroep of op het gymnasium komt? Kijk dan op deze pagina bij de talentklas van jouw keuze!

Talentgroep DIGITAL SCIENCE

Talentgroep THEATER/MUSICAL

Privacy

De school gaat zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen en ouders.

Privacy en foto's

Schoolfoto's

De school laat elk schooljaar schoolfoto's maken van alle leerlingen. 

Schoolfoto's

Lestijden

De school heeft een 50-minutenrooster. Bij vergaderingen is er een 40-minutenrooster (minirooster). De dagen met een minirooster staan in het jaarprogramma. De link naar het jaarprogramma staat bovenaan elke pagina op de website. In de schoolgids zijn de 50- en 40-minutenroosters vermeld.

Verzuim

De procedures voor verzuim en te laat komen staan op onze site onder downloads > algemene informatie.

Bevordering

De "Bevorderingsnormen en het (School-)examenreglement worden vermeld onder "Downloads".
Ze worden jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld.

Decanaat

Onze decanen hebben een eigen site met informatie voor leerlingen en ouders over vervolgopleidingen en keuzeprocessen. Klik hier om naar de site te gaan.

Naschoolse sport

Richard Koppert organiseert in de loop van het jaar verschillende sportactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen (dus niet alleen voor de sportaccentleerlingen). Wil je er meer over weten? Vraag het dan aan je docent LO!

LEERLINGEN- STATUUT

Verzuim- en verlof

Moet uw kind naar de ortho of naar de dokter? Vul dan het "Afspraken- en verzuimbriefje" in. U vindt dat briefje onder de knop Downloads (rechtsboven op elke pagina). 

Vrij vragen voor een hele dag of meerdere dagen kan alleen als er bijzondere omstandigheden zijn. Deze bijzondere omstandigheden zijn door leerplicht omschreven. Ook het formulier "Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek" treft u aan onder Downloads (rechtsboven op elke pagina).