Onderwijsgroep

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is het orgaan dat namens ouders, leerlingen en personeel betrokken is bij de formele besluitvorming. Bij een aantal besluiten moet de Medezeggenschapsraad instemming verlenen en bij vele onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. In de schoolgids is de meest actuele samenstelling van de Medezeggenschapsraad vermeld.