Onderwijsgroep

Talentgroep Atelier

Atelier

foto_3_achterkant_atelier.jpg

Je hoeft geen echte kunstenaar te zijn om toegelaten te worden tot de talentgroep Atelier. Belangrijk is dat je enthousiast bent en het leuk vindt om kunst te maken.

De atelierlessen worden in het gewone lesrooster geplaatst. Door het jaar heen komen verschillende thema’s, materialen en technieken aan de orde. Ook zal in worden gegaan op de actualiteit door bijvoorbeeld een tentoonstelling of atelier te bezoeken.

De lessen worden in het eerste en tweede leerjaar aangeboden.
In hogere leerjaren kunnen leerlingen doorgaan met hun kunstzinnige vorming, omdat de vakken tekenen / handvaardigheid deel uitmaken van ons examenprogramma.

Voor deelname aan de talentgroep Atelier vragen we een financiële bijdrage per leerling.
 
Toelatingsvoorwaarden
Je moet ingeschreven zijn als leerling van het Lyceum Ypenburg, een
positief advies na de auditie- en selectiemiddag en toestemming van je ouders hebben.
 
Tips voor de auditie
Neem het mooiste werk dat je al gemaakt hebt mee, zowel 2- als
3-dimensionaal. Op de auditie ga je ook aan de slag met een opdracht.
Het is niet nodig hier nerveus over te zijn!

foto2_achterkant_atelier.jpeg