Onderwijsgroep

EXTRA HULP (pagina is in bewerking)

De leerlingen worden gescreend op basis van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Indien nodig laten we leerlingen een test doen om leerproblemen op te sporen.

Contactpersoon :

mevrouw M. van Staveren 
Telefoon 070 - 413 2050
E-mailadres: stn@lyceumypenburg.nl

Steunlessen
Op termijn worden er steunlessen aangeboden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

Z-tje
Buiten schooltijden verhuren wij lokalen aan het Z-tje, een huiswerkinstituut waar leerlingen één of twee middagen in de week onder begeleiding huiswerk kunnen maken. Meer informatie over deze vorm van huiswerkbegeleiding is bij de receptie te krijgen.

Remedial Teaching
Een geheel andere categorie is de groep leerlingen met leerproblemen o.a. op het gebied van dyslexie. Via tests wordt bekeken of een leerling speciale begeleiding nodig heeft. Mevrouw van Staveren en mevrouw van den Ende hebben een speciale opleiding gehad om deze leerlingen te begeleiden.