Onderwijsgroep

Downloads

Informatie start schooljaar 2018-2019
Hieronder staan alle brieven met informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Voor de brugklassers is er alleen de algemene startbrief.
startbrief_algemeen_voor_alle_leerlingen
2_mavo_startbrief
2_havo_startbrief
2_vwo_startbrief
3_mavo_startbrief
3_havo_startbrief
3_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
3_vwo_startbrief   
4_mavo_startbrief
4_havo_startbrief
4_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
4_vwo_startbrief
5_havo_startbrief
5_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
5_vwo_startbrief
6_vwo_startbrief  
     

Informatie alle klassen


Algemene informatie
2018_2019_bevorderingsnormen
te_laat_regeling

afspraken_en_verzuimbriefje
aanvraagformulier_vrijstelling_schoolbezoek
schema beoordeling verlof lyceum ypenburg

Magister en Zermelo (zie beide links bovenaan website).
koppeling_Magistermail_aan_privemail_okt_2018
zermelo_handleiding_nieuwe_leerlingen_augustus_2018

zermelo_- algemene handleiding_ouders
aan de slag met Magister
magister_6_handleiding
magister - voorbeeldschermen
brief_e_mailadres_magister_en_inloggegevens_ouders_zermelo
brief_informatie_zermelo_en_magister
Correct e-mailadres leerling

Informatie over de Centrale Examens.
Alle informatie over de centrale examens staat op: www.examenblad.nl.
Kies linksboven op die site het juiste examenjaar.
Diploma register
schoolexamen_en_centraal_examen_reglement_2018_2019

Tentamenroosters
Met ingang van het huidige schooljaar zijn de tentamenroosters zichtbaar in Zermelo (in de portal of in de app)

PTA's
pta - aanvraag_gemiste_toets 2018-2019
3_mavo
3m_verzamelcijfers
4_mavo
4m_verzamelcijfers
4_havo
4h_verzamelcijfers
4h_schaduw_doc_pta_verzamelcijfer_tekenen_en_kg_en_handvaardigheid
4_vwo
4v_verzamelcijfers
5_havo
5h_verzamelcijfers
5_vwo
5v_verzamelcijfers
5v_schaduw_doc_pta_verzamelcijfer_tekenen_en_kg_en_handvaardigheid
6_vwo
6v_verzamelcijfers

Informatie klas 1
1g1_excursie_escher_in_het_paleis_16_11_18
1ah2_excursie_escher_in_het_paleis_09_11_18

1a1_excursie_escher_in_het_paleis_02_11_18

klas_1_en_2_ouderavond_like_me_17_oktober_2018

1_haltgastles_online_veiligheid

1_bijlage_online_veiligheid
 
1ah1_Excursie_Escher_02_10_18 
1_vwo_en 1 vwo/havo_boekje_brugklaskamp
1_vwo_en 1_vwo/havo_brief_ouders_brugklaskamp  


Informatie klas 2
2_mavo_spots_experience_2018
klas_1_en_2_ouderavond_like_me_17_oktober_2018
2g_excursie xanten_2018
2_mavo_heino_kamp
2_mavo_powerpoint_ouderavond_september_2018
2_mavo_powerpoint_decaan_informatieavond_september_2018
2_mavo_ouderavond_september
2_havo_ouderavond_september
2_vwo_ouderavond_september


Informatie klas 3

bovenbouw_mhv_uitnodiging_playback_ouderavond_27_11_2018
3_mavo_CKV voorstelling In_het_hol_van_de_leeuw

3m1_beelden_aan_zee
3m2_beelden_aan_zee
3m3_beelden_aan_zee
3_mavo_brief_stage
ouderavond_3e_klassen_september_2018
 
powerpoint_decaan_3m_informatieavond_2018
3_havo_brief schrijfster_op_school
3_mavo_uitnodiging_ouderavond
3 havo_powerpoint informatieavond
3 havo_powerpoint decaan
3 havo_keuzeformulier  
3 havo info_over_de_decanensite
3 havo trefwoorden_bij_de_profielen
3_havo_wijziging_aanvangstijd_ouderavond
3_havo_ouderavond_september (nieuwe aanvangstijd 18.30 uur) 
3_vwo_ouderavond september 

Informatie klas 4
bovenbouw_mhv_uitnodiging_playback_ouderavond_27_11_2018
4h_brief_formulier_profielreis

4a_ouderbrief_studiereis_2019

4_mavo_excursie_rotterdam

4_mavo_profielwerkstuk
4g_5g_griekenland_reis_2019

ouderavond_4e_klassen_september_2018
powerpoint_decaan_4m_informatieavond_september_2018
 
4_vwo_ouderavond_september_2018
 
4_en_5_vwo_ouderavond_september_2018
4_mavo_uitnodiging_ouderavond
4_havo_powerpoint_informatieavond
4_havo_powerpoint_decaan
4_vwo_ouderavond_september
4_havo_ouderavond_september


Informatie klas 5
bovenbouw_mhv_uitnodiging_playback_ouderavond_27_11_2018
5_vwo_wi_a_lympiade_b_dag

5_vwo_studiereis_2019
4g_5g_griekenland_reis_2019

5_vwo_ouderavond_september_2018
4_en_5_vwo_ouderavond_september_2018
5_vwo_brief_nederlands

5_vwo_ckv
5_havo_powerpoit_informatieavond
5_havo_powerpoint_decaan
5_vwo_ouderavond_september
5_havo_ouderavond_september

Informatie klas 6
bovenbouw_mhv_uitnodiging_playback_ouderavond_27_11_2018
6_vwo_ouderavond_september_2018

6_vwo_ouderavond_september_2018
6_vwo_ouderavond_september