Onderwijsgroep

Downloads

Informatie start schooljaar 2018-2019
Hieronder staan alle brieven met informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Voor de brugklassers is er alleen de algemene startbrief.
startbrief_algemeen_voor_alle_leerlingen
2_mavo_startbrief
2_havo_startbrief
2_vwo_startbrief
3_mavo_startbrief
3_havo_startbrief
3_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
3_vwo_startbrief   
4_mavo_startbrief
4_havo_startbrief
4_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
4_vwo_startbrief
5_havo_startbrief
5_havo_kledinglijst_en_aandachtspunten
5_vwo_startbrief
6_vwo_startbrief  
     

Informatie alle klassen


Algemene informatie
te_laat_regeling
afspraken_en_verzuimbriefje
aanvraagformulier_vrijstelling_schoolbezoek
schema beoordeling verlof lyceum ypenburg
Bevorderingsnormen per 01-08-2017

Magister en Zermelo (zie beide links bovenaan website).
zermelo_handleiding_nieuwe_leerlingen_augustus_2018
zermelo_- algemene handleiding_ouders
aan de slag met Magister
magister_6_handleiding
magister - voorbeeldschermen
brief_e_mailadres_magister_en_inloggegevens_ouders_zermelo
brief_informatie_zermelo_en_magister
Correct e-mailadres leerling

Informatie over de Centrale Examens.
Alle informatie over de centrale examens staat op: www.examenblad.nl.
Kies linksboven op die site het juiste examenjaar.
SE-CE Reglement 2017-2018
Diploma register

Tentamenroosters
Met ingang van het huidige schooljaar zijn de tentamenroosters zichtbaar in Zermelo (in de portal of in de app)

PTA's


Informatie klas
1
1_vwo_en 1 vwo/havo_boekje_brugklaskamp
1_vwo_en 1_vwo/havo_brief_ouders_brugklaskamp 


Informatie klas 2
2g_excursie xanten_2018
2_mavo_heino_kamp
2_mavo_powerpoint_ouderavond_september_2018
2_mavo_powerpoint_decaan_informatieavond_september_2018
2_mavo_ouderavond_september
2_havo_ouderavond_september
2_vwo_ouderavond_september


Informatie klas 3
3_mavo_uitnodiging_ouderavond
3 havo_powerpoint informatieavond
3 havo_powerpoint decaan
3 havo_keuzeformulier  
3 havo info_over_de_decanensite
3 havo trefwoorden_bij_de_profielen
3_havo_wijziging_aanvangstijd_ouderavond
3_havo_ouderavond_september (nieuwe aanvangstijd 18.30 uur) 
3_vwo_ouderavond september 

Informatie klas 4
4_mavo_uitnodiging_ouderavond
4_havo_powerpoint_informatieavond
4_havo_powerpoint_decaan
4_vwo_ouderavond_september
4_havo_ouderavond_september


Informatie klas 5
5_vwo_ckv
5_havo_powerpoit_informatieavond
5_havo_powerpoint_decaan
5_vwo_ouderavond_september
5_havo_ouderavond_september

Informatie klas 6
6_vwo_ouderavond_september