Onderwijsgroep

Downloads

Informatie start schooljaar 2019-2020
Hieronder staan alle brieven met informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Voor de brugklassers is er alleen de algemene startbrief.
startbrief_algemeen_voor_alle_leerlingen_2019_2020
2_mavo_startbrief
2_havo_startbrief
2_vwo_startbrief
3_en_4_mavo_startbrief 
3_havo_startbrief
3_vwo_startbrief
4_havo_startbrief
4_vwo_startbrief
5_havo_startbrief
5_vwo_startbrief
6_vwo_startbrief 

Informatie einde schooljaar 2019-2020  
  
 
Algemene informatie

brief_mentoravond_november
info_brief_staking_6_november_2019_naar_ouders_en_leerlingen

info_brief_toetsweken_naar_ouders_en_leerlingen
protocol_schoolexamens_en_toetsen_2019_2020_voor_leerlingen
handleiding_office_365
 
2019_2020_bevorderingsnormen_met_instemming_mr_aanvulling

brief_gebruik_monitor
te_laat-procedure
ziekteverzuim-procedure
ziek_melden_via_magister
ongeoorloofd_verzuim-procedure    
afspraken_en_verzuimformulier
aanvraagformulier_vrijstelling_schoolbezoek
schema beoordeling verlof lyceum ypenburg
brief_kandidaatstelling_ouderraad_alle_leerlingen
kandidaatstelling_ouders_mr 
kandidaatstelling_leerlingen_mr 

Magister en Zermelo (zie beide links bovenaan website)
tafeltjesavond_gesprekken_bekijken_ly_2019
tafeltjesavond_gesprekken_aanvragen_ly_2019

brief_ouderportal_ouderspreekuuravond_2019

koppeling_Magistermail_aan_privemail_okt_2018

zermelo_handleiding_nieuwe_leerlingen_augustus_2018

zermelo_- algemene handleiding_ouders
aan de slag met Magister
magister_6_handleiding
magister - voorbeeldschermen
brief_e_mailadres_magister_en_inloggegevens_ouders_zermelo
brief_informatie_zermelo_en_magister
Correct e-mailadres leerling

Informatie over de Centrale Examens.
Alle informatie over de centrale examens staat op: www.examenblad.nl.
Kies linksboven op die site het juiste examenjaar.
Kijk ook eens op mijneindexamen.nl.
Diploma register
schoolexamen_en_centraal_examen_ly_2019_2020

Tentamenroosters
Met ingang van het huidige schooljaar zijn de tentamenroosters zichtbaar in Zermelo (in de portal of in de app)

Onderbouw_PTO's
pto_mavo
pto_tw_mavo
pto_havo
pto_tw_havo
pto_vwo
pto_tw_vwo
pto_gymnasium
pto_tw_gymnasium

Bovenbouw PTA's en PTB's
3 mavo
pta_3_mavo
ptb_3_mavo

4 mavo
pta_4_mavo 
omschrijving_verzamelcijfers_4_mavo_2019_2021

4 havo
pta_4_havo
ptb_4_havo

4 vwo
pta_4_vwo
ptb_4_vwo

5 havo
pta_5_havo
omschrijving_verzamelcijfers_5_havo_2019_2020

5 vwo
pta_5_vwo
ptb_5_vwo

6 vwo
pta_6_vwo

Brugklassen 2019-2020
1_en_2_schaatsen_brief_2019
haltgastles_onrust_jaarwisseling_klas_1920_docx
infoblad_ouders_overlast_jaarwisseling
1hm1_kinderboekenmuseum_03_12_2019_doc
1hm2_kinderboekenmuseum_03_12_2019_doc
1h2_kinderboekenmuseum_261119

excursie_den_haag_grafische_werkplaats

1h1_kinderboekenmuseum_151119

1g1_escher_12_11_2019

1ah1_escher_15_11_2019

1m1_brief_ouders_muzee_13_11_2019

1ah2_escher_29_10_19

1mhv_haltgastles_online_veiligheid
1mhv bijlage_1_online_veiligheid_ouders
1mhv_bijlage_2_info_gebruik_social_media_ouders
1a1_escher_01_10_19 
1ah1_escher_04_10_19 
1_vwo_brief_brugklaskamp 
1_vwo_boekje_brugklaskamp 
folder_uitnodiging_ouderavond_de_grote_sprong
powerpoint_ouders_schooljaar_2019_2020 
brief_kennismaking_ouders_mavo 
brief_kennismaking_ouders_havo 
brief_kennismaking_ouders_vwo 
kennismaking_brugklasleerling_algemeen 

Informatie klas 2
1_en_2_schaatsen_brief_2019
2_mavo_brief_bliksemstage_november_2019

2h3_museum_meermanno_22_11_2019

presentatie_ouderavond_29_10_19
info_gebruik_social_media_ouders
2_mhv_brief_ouderavond_like_me_29_oktober_2019

2_mhv_brief_ouders_playback_klas_2_1920

ouderraad_aankondiging_like_me_website_2019

1920_folder_uitnodiging_ouderavond_like_me
2_mavo_brief_en_paklijst_kamp_zonnewende_2019
2a1_de_mesdag_collectie_02_10_2019 
2a2_de_mesdag_collectie_03_10_2019 
2a3_de_mesdag_collectie_03_10_2019 
2g1_de_mesdag_collectie_09_10_2019 
powerpoint_ouderavond_2e_klassen_september 2019
2g1_xanten_ouderbrief_2019
2_vwo_brief_ouderavond_12_september_2019 
2_havo_brief_ouderavond_12_september_2019

Informatie klas 3
3h_3v_kerstactiviteiten 
3m_4m_brief_activiteiten_december
 
brief_ouders_goethe_delf

3m_brief_lille
3m_brief_munster_leerlingen_duits
3m_brief_munster_leerlingen_technisch_profiel
3m3_beelden_aan_zee_11_12_2019

3a3_brief_ouders

3h1_kunstmuseum_19122019

3m2_beelden_aan_zee_27_11_2019

3a2_mauritshuis_13_11_19

3a3_mauritshuis_20_11_19
uitnodiging_playback_ouderavond_12_11_2019

3_mavo_brief_wat_me_niet_breekt

3m1_beelden_aan_zee_20_11_2019

3_mavo_brief_stage_1
3a1_mauritshuis_30_10_19 
voorlichting_profielkeuze_3_vwo_16_09_2019

3hv_brief_ouders_later_begint_nu

ouderavond_3e_klassen_september_2019
powerpoint_decaan_3m_informatieavond_2020
3_mavo_handv_brief_ouders_bezoek_mauritshuis

3_4_5_6_vwo_brief_decaanwissel

3_mavo_uitnodiging_ouderavond_september_2019

3_vwo_ouderavond_september_2019
 
3_havo_ouderavond_16_september

Informatie klas 4
4h_kerstbrief 
3m_4m_brief_activiteiten_december
 

456g_gymnasiumdag
ouderbrief_decemberactiviteiten_4_vwo 
4_mavo_brief_ouders_proefstuderen_2_december

4_havo_4_vwo_reisspeeddate_19_november_2019

uitnodiging_playback_ouderavond_12_11_2019

4_havo_informatiebrief_jongeren_consult_voortgezet_onderwijs

lob_brief_ouders

voorlichting_lob_4_en_5_vwo_18_09_2019

4_mavo_excursie_rotterdam_18_10_19

ouderavond_4e_klassen_september_2019
powerpoint_decaan_4m_informatieavond_september_2019
3_4_5_6_vwo_brief_decaanwissel

4_mavo_brief_ouderavond_september_2019

4_en_5_vwo_ouderavond_september_2019
 
4_havo_ouderavond_september_2019
4h_instromers_vanuit_4m_brief_bijeenkomst 
4_havo_workshop_westcoaching

Informatie klas 5
5h_kerstbrief 
456g_gymnasiumdag

brief_ouders_goethe_delf

5_vwo_wi_a_lympiade_en_wi_b_dag

uitnodiging_playback_ouderavond_12_11_2019

5_atheneum_inschrijven_berlijnreis_2020

lob_brief_ouders

voorlichting_lob_4_en_5_vwo_18_09_2019

3_4_5_6_vwo_brief_decaanwissel

4_en_5_vwo_ouderavond_september_2019

5_havo_ouderavond_september_2019

Informatie klas 6
456g_gymnasiumdag
uitnodiging_playback_ouderavond_12_11_2019

lob_brief_ouders

voorlichting_lob_6_vwo_18_09_2019

3_4_5_6_vwo_brief_decaanwissel

6_vwo_ouderavond_september_2019