Onderwijsgroep

Aanmelden brugklas

Mee te nemen documenten

Bij de aanmelding van uw zoon of dochter voor de brugklas van onze school, hebt u onderstaande documenten nodig:

- een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van uw zoon of dochter,

- het advies van de basisschool (voor de leerlingen uit de Haagse regio staat dit op het BOVO-formulier),

- het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit),

- voor zover van toepassing: diagnoseverklaring zoals bijvoorbeeld dyslexie.