Onderwijsgroep

Aanmelden hogere leerjaren (klas 2 en hoger)

Mee te nemen documenten

Bij de aanmelding van uw zoon of dochter voor de hogere leerjaren van onze school, hebt u onderstaande documenten nodig:

- een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van uw zoon of dochter,

- het advies van de basisschool (voor de leerlingen uit de Haagse regio staat dit op het BOVO-formulier),

- het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit),

- voor zover van toepassing: diagnoseverklaring zoals bijvoorbeeld dyslexie.

- documenten van de huidige school genoemd in de plaatsingscriteria voor de hogere leerjaren.      

Bij interesse voor eventuele instroom vragen wij u het formulier_naw_gegevens_instroom_2019_2020 voor de hogere leerjaren hier te downloaden, printen en thuis invullen. U hoeft dan bij de aanmelding samen met de medewerker van de school alleen een controle uit te voeren.