Onderwijsgroep

Aanmelding

Voor de gegevens die nodig zijn bij de aanmelding klikt u hieronder op de knop "Informatie aanmelding"

Informatie aanmelding

Toelating brugklassen

Toelating brugklas 2017-2018
We kunnen volgend schooljaar maximaal 260 nieuwe leerlingen in de brugklas plaatsen: circa 25 plaatsen voor mavo, circa 115 plaatsen voor de havo en circa 120 plaatsen voor het vwo.
Er zijn homogene brugklassen voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Er zijn twee heterogene brugklassen of dakpanklassen: één dakpanklas voor atheneum/havo en één  dakpanklas havo/mavo. In de dakpanklassen wordt lesgegeven op het hoogste niveau.

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, delen we de plaatsen toe via:

 • voorrangsregeling,
 • toelatingscriteria voor een van de Talentgroepen: Sport, Atelier, Theater, Digital Science, Muziek.

Basisschooladvies 
De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Als het beeld van de capaciteiten van de leerling niet duidelijk is, neemt de school contact op met de basisschool voor nader overleg. Zowel leerlingen met een eenduidig advies voor vwo, havo of mavo zijn welkom, als ook leerlingen met een gemengd advies voor atheneum/havo of havo/mavo. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau.
Bij toelating tot het gymnasium geldt dat de basisschool een "vol" vwo-advies moet afgeven. Ook is er een intakegesprek. Een leerling met een kader/mavo-advies is bij ons niet toelaatbaar.

Toetsen en testen 
Alleen het basisschooladvies telt.

Ter oriëntatie
Ter oriëntatie geven we aan wat de scores waren waarop we in het verleden leerlingen in de brugklas hebben geplaatst. 
Voor toelating tot het gymnasium of het atheneum geldt een CITO-score van minimaal 543 en/of een NIO-score van minimaal 115 en tenminste een I/A-score voor begrijpend lezen en rekenen in het onderwijskundig rapport. 
Voor toelating tot de havo geldt een CITO-score van minimaal 538 en/of een NIO-score van minimaal 108 en tenminste een II/B-score voor begrijpend lezen en rekenen in het onderwijskundig rapport.
Voor toelating tot de havo/mavo-brugklas  geldt een CITO-score van minimaal 534 of een NIO-score van minimaal 104 en tenminste een II/III of B/C-score voor begrijpend lezen en rekenen in het onderwijskundig rapport. Met een IV/D-score voor begrijpend lezen en/of rekenen is een havo/mavo-brugklas niet haalbaar.

Voorrangsregeling
Aangemelde leerlingen voor de brugklas mavo en de brugklas havo/mavo worden toegelaten in onderstaande volgorde:

 • leerlingen van wie al een broer of een zus op Lyceum Ypenburg zit;
 • leerlingen die woonachtig zijn of schoolgaan in stadsdeel Ypenburg/Leidschenveen of wonen in postcodegebied 2289; (voorrangsgebied 1)
 • leerlingen die woonachtig zijn in Nootdorp- Pijnacker, Voorburg, Rijswijk en Delft in postcodegebied 2611, 2612 en 2616; (voorrangsgebied 2)
 • leerlingen die woonachtig zijn in Zoetermeer en andere stadsdelen van Den Haag en Delft. (voorrangsgebied 3)

Aangemelde leerlingen voor de brugklassen havo, atheneum/havo, atheneum of gymnasium worden toegelaten in onderstaande volgorde:

 • leerlingen van wie al een broer of een zus op Lyceum Ypenburg zit; 
 • leerlingen die woonachtig zijn in stadsdeel Ypenburg/Leidschenveen, Nootdorp-Pijnacker, Voorburg, Rijswijk en Delft in postcodegebied 2611, 2612 en 2616; (voorrangsgebied 1)
 • leerlingen die woonachtig zijn in Zoetermeer en andere stadsdelen van Den Haag en Delft (voorrangsgebied 2)

Voorts, d.w.z. na toepassing van bovenstaande regels, hebben voorrang leerlingen die zich kwalificeren voor een van de Talentgroepen: Sport, Theater, Muziek, Atelier of Digital Science. 

Toelating tot het gymnasium 
Voor leerlingen die opteren voor het gymnasium geldt dat ze een intakegesprek hebben gehad.  

Toelating tot een Talentgroep 
Voor leerlingen die een plaats willen in een van de Talentgroepen Sport, Theater, Atelier, Muziek of Digital Science gelden de volgende voorwaarden:

 • Ze moeten zich uiterlijk 24 februari 2017 hebben aangemeld voor een van de Talentgroepen.
 • Ze moeten deelgenomen hebben aan de door de school georganiseerde toelatingsprocedure voor een Talentgroep. Dit gebeurt via een selectiemiddag, een auditiemiddag of een (tijdig ingeleverd) digitaal portfolio.

Toelating is niet hetzelfde als plaatsing
Leerlingen die toelaatbaar zijn bevonden, zijn nog niet zeker van een plaats. We kunnen pas aan het einde van de eerste aanmeldingsperiode aangeven of leerlingen geplaatst zijn of niet. We volgen daarin de gemaakte BOVO-afspraken in de Haagse regio.

Loting
Als de aanmelding voor de school als geheel of voor een van de afdelingen groter is dan het aantal leerlingen dat nog geplaatst kan worden, zullen de nog beschikbare plaatsen via loting worden toegewezen.

Loting vermijden
Lyceum Ypenburg probeert loting te voorkomen. We doen ons best om leerlingen die niet geplaatst kunnen worden en hun ouders nog voor de sluitingsdatum van de eerste ronde in te lichten. Leerlingen kunnen zich dan nog in de eerste aanmeldingsperiode elders inschrijven. Houd daarom de website in de gaten.