Onderwijsgroep

Aanmelding

Voor de gegevens die nodig zijn bij de aanmelding klikt u hieronder op de knop "Informatie aanmelding"

Informatie aanmelding

Plaatsingscriteria hogere leerjaren

Toelatingscriteria in een van de leerjaren 2 t/m 6 van alle afdelingen

Leerlingen die willen overstappen naar onze school zijn welkom, voor zover er plaats is en voor zover de overstap – in onze ogen - perspectiefvol is. We voeren altijd een kennismakingsgesprek met leerling en ouders.

Bij voorkeur vindt de wisseling plaats aan het einde van een schooljaar zodat er direct na de zomervakantie een nieuwe start kan worden gemaakt. We respecteren in principe de overgangsbesluiten van de school van herkomst.

Toelating tot een vooreindexamenklas  (3 mavo, 4 havo of 5 vwo) 

Leerlingen die willen instromen in
-          3 mavo (vanuit 2 mavo of tl)
-          4 havo (vanuit 3 havo)
-          5 vwo (vanuit 4 vwo)

zijn toelaatbaar bij
-          een overgangsrapport naar het betreffende leerjaar
-          een positieve uitkomst van een beoordelingsgesprek met de afdelingsleider en de decaan van de betreffende  afdeling.

Met een mavodiploma naar 4 havo?

Leerlingen die een mavodiploma hebben behaald en willen instromen in 4 havo kunnen zijn toelaatbaar als:
-          de toeleverende school positief oordeelt over de kansen van de leerling in de havo;
-          de leerling geen onvoldoendes op de eindlijst heeft en gemiddeld tenminste een 6.8 heeft behaald;
-          het vakkenpakket aansluit bij het te kiezen profiel op de havo;
-          de toeleverende school het gedrag en werkhouding positief beoordeelt.

Met een havodiploma naar 5 vwo?

Leerlingen die een havodiploma hebben behaald en willen instromen in 5 vwo kunnen zijn toelaatbaar als:
-          de toeleverende school positief oordeelt over de kansen van de leerling op het vwo;
-          de leerling geen onvoldoendes op de eindlijst heeft en gemiddeld een 7 heeft behaald;
-          het vakkenpakket aansluit bij het te kiezen profiel op het vwo;
-          de toeleverende school het gedrag en werkhouding positief beoordeelt.

Welke documenten meenemen?

Bij aanmelding is het belangrijk om onderstaande documenten mee te nemen:
-          volledig ingevuld V.O.-V.O.-formulier van de toeleverende school
-          laatste rapport of overgangsrapport
-          positief advies van de toeleverende school
-          kopie van paspoort of ID-bewijs
-          bij de bovenbouw: profielkeuze (havo of vwo) of sectorkeuze (mavo) en vakkenpakket

Toelaatbaar is niet hetzelfde als geplaatst

Leerlingen die toelaatbaar zijn bevonden, zijn nog niet zeker van een plaats. We kunnen vaak  pas aan het einde van het schooljaar aangeven of leerlingen ook echt geplaatst kunnen worden of niet.  We hanteren een wachtlijst van toelaatbare leerlingen en laten zo snel mogelijk na de rapportvergaderingen – die zijn in de laatste schoolweek voor de zomervakantie - weten of plaatsing gaat lukken of niet.

Als er meer leerlingen zijn dan er plaatsen zijn, is in principe de volgorde van aanmelding bepalend.

Onder de kop Nieuwe leerlingen is informatie beschikbaar over de informatieavond en de open dag.