Onderwijsgroep

Aanmelden brugklas 2019-2020

5 maart 2019

U kunt uw zoon of dochter nog tot en met vrijdag 22 februari 2019 17.00 uur aanmelden voor Lyceum Ypenburg.

U kunt met onze administratie een afspraak maken om onder schooltijd in te komen schrijven (tel: 070-4132050).

Mee te nemen documenten:

  • Voor leerlingen uit de regio Den Haag: het regionaal aanmeldformulier van BOVO Haaglanden. Dat bestaat uit het voorblad met NAW-gegevens en BOVO-nummer, de voorkeurslijst van scholen en het formulier waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

  • Voor leerlingen uit omringende regio’s: het adviesformulier met de unieke code.

  • Voor leerlingen van basisscholen die niet met een unieke code werken: het adviesformulier, een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit).

  • Een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van uw zoon of dochter.