Onderwijsgroep

Ben jij de persoon waar de Ouderraad naar op zoek is?

3 september 2019

Kandidaatstelling Ouderraad

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn er een aantal plaatsen vrijgekomen binnen de Ouderraad van onze school. De samenstelling van deze raad vindt op democratische wijze plaats: iedere ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen. Als zich meer kandidaten melden dan er posities zijn, wordt er een verkiezing uitgeschreven. Zijn er minder of precies genoeg kandidaten dan wordt een kandidaat automatisch lid.

De Ouderraad bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 leden, waarvan maximaal één lid per gezin. De Ouderraad vergadert minstens vijfmaal per jaar in de avonduren en fungeert als klankbord voor de schoolleiding en ouders. Daarnaast probeert zij ouders optimaal te betrekken bij verschillende activiteiten van de school en wordt er inhoud gegeven aan de besteding van de ouderbijdrage ten behoeve van de leerlingen van de school.

Langs deze weg roepen wij u op zich kandidaat te stellen voor de Ouderraad.

U kunt zich per e-mail melden bij het bestuur van de Ouderraad via het emailadres: ouderraad@lyceumypenburg.nl.

De sluitingsdatum voor de kandidatuur is op vrijdag 13 september 2019 waarna bij interesse de kandidaat/kandidaten vrijblijvend kan/kunnen deelnemen aan de eerste geplande vergadering van de Ouderraad die zal plaatsvinden op dinsdag 24 september om 19.30 uur, locatie Lyceum Ypenburg.