Onderwijsgroep

Boeken inleveren en rapport ophalen

2 juli 2018

Het rooster voor het inleveren van de boeken en ophalen van het rapport is bekend.

Je vind het op onze website onder: downloads > informatie alle klassen.