Onderwijsgroep

Juniormentoren gezocht

20 mei 2019

Juniormentor zijn... voor klas 1

Voor de toekomstige voorexamenklassers... 

Op Lyceum Ypenburg willen we brugklassers een goede begeleiding bieden. Voor volgend schooljaar zijn de brugklasmentoren op zoek naar groepjes bovenbouwleerlingen die een brugklas willen helpen begeleiden. Deze juniormentoren gaan samen met de mentor de brugklassers wegwijs maken op Lyceum Ypenburg. Dat dit niet zomaar iets is, mag duidelijk zijn. Hieronder staat de informatie die je nodig hebt om te solliciteren. Het staat er formeel, want juniormentor zijn is een serieuze aangelegenheid!

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

1) voldoen aan de profielschets
2) kunnen voldoen aan de verplichtingen en activiteiten
3) solliciteren

Profielschets

Je bezit minstens één van de volgende kwaliteiten:

- je bent creatief en/of origineel en/of organisatorisch aangelegd
- je bent betrouwbaar en verantwoordelijk
- je kunt sociaal-emotioneel meedenken en meevoelen
- je kunt problemen signaleren
- je wil de schakel tussen mentor en leerling zijn
- je kunt als voorbeeld voor de brugklassers fungeren

Je voldoet aan de volgende eisen:

- het juniormentor-zijn staat je eigen schoolwerk niet in de weg
- je hebt voldoende tijd, ook buiten schooltijd

Verplichtingen en activiteiten

Dit wordt er van je verwacht:

- je volgt een aantal trainingen en bijeenkomsten, waaronder die van
  10 juli: de eerste bijeenkomst met de nieuwe brugklas, ’s middags
   in de aula
- je bent aanwezig op de bijeenkomsten voor juniormentoren
   (precieze data volgen nog)
- je woont lessen bij met specifieke opdrachten
- je spreekt met groepjes brugklassers
- je helpt de rapportvergadering van je klas voorbereiden door input
   op jouw klas te geven
- je assisteert bij de introductiedagen en het brugklaskamp en woont
   deze bij

Solliciteren (met groepsmotivatie)

Individueel:
Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan het begeleiden van brugklassers? Dan ben je welkom om individueel te solliciteren. Vraag desgewenst advies aan je mentor of een afdelingsleider. Beschrijf in je brief welke kwaliteiten je bezit en wat je motivatie is om juniormentor te zijn.

 
Als groep van 2 of 3:
Stel je groep zorgvuldig samen: 2 jongens en 1 meisje of andersom of 1 jongen en 1 meisje. Vraag desgewenst advies aan je mentor of een afdelingsleider. Zorg dat de bovenstaande kwaliteiten voldoende vertegenwoordigd zijn in je groep.

Beschrijf deze kwaliteiten in de vorm van een brief met een goede groepsmotivatie en lever die in bij mevrouw Stouten. Mailen mag ook naar (sto@lyceumypenburg.nl).

Graag ontvang ik je motivatiebrief uiterlijk 18 juni !

Mevroouw M.J. Stouten
Coördinator juniormentoren