Onderwijsgroep

Kandidaatstelling ouderraad

10 september 2018

Sinds dit schooljaar zijn er vier plaatsen vrijgekomen binnen de ouderraad van onze school. De samenstelling van deze raad vindt op democratische wijze plaats: iedere ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen. Als zich meer kandidaten melden dan er posities zijn, wordt er een verkiezing uitgeschreven. Zijn er minder of precies genoeg kandidaten dan wordt een kandidaat automatisch lid.

De ouderraad bestaat uit ‘minimaal 10 en maximaal 12 leden’ waarvan maximaal één lid per gezin. De ouderraad vergadert minstens vijfmaal per jaar in de avonduren en fungeert als klankbord voor de schoolleiding en ouders. Daarnaast probeert zij ouders optimaal te betrekken bij verschillende activiteiten van de school en wordt er inhoud gegeven aan de besteding van de ouderbijdrage ten behoeve van de leerlingen van de school. Twee ouders hebben zich reeds opgegeven.

Langs deze weg roepen we u op zich kandidaat te stellen voor de ouderraad.

U kunt zich per e-mail melden bij het bestuur van de ouderraad via het e-mail adres: ouderraad@lyceumypenburg.nl. De sluitingsdatum voor de kandidatuur is 10 oktober 2018.