Onderwijsgroep

Kennismaking brugklassen

8 juli 2019

Niet vergeten!

Dinsdagavond 9 juli maken wij graag kennis met de ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen. Afhankelijk van de klas ontvangen wij u graag om:

mavo                        : 19.15 uur
havo en havo/mavo  : 19.00 uur
vwo                          : 19.45 uur

De leerlingen zien wij graag op woensdagmiddag, 10 juli. Zij worden allemaal om 14.15 uur verwacht.

In de brieven die u inmiddels per e-mail heeft ontvangen, vindt u verdere informatie. U kunt de brieven ook teruglezen op onze website onder Downloads > brugklassen 2019-202.