Onderwijsgroep

Leerlingen gezocht voor MR

14 september 2017

Heb jij altijd al mee willen denken, praten en beslissen over wat er op Lyceum Ypenburg gebeurt?

Dit is je kans om deel te nemen aan de leerling geleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Er zijn op dit moment vier vacatures voor leerlingen.

Wat is de medezeggenschapsraad(MR)?

De MR bestaat op onze school in totaal uit zestien personen: acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Men wordt lid voor een termijn van in principe drie schooljaren. De MR vergadert minstens viermaal per jaar in de avonduren. Het spreekt vanzelf dat je interesse moet hebben voor deze taak en je ervan bewust moet zijn dat de zaken die aan de orde komen schoolbreed zijn. Hierbij valt onder andere te denken aan de bevorderingsnormen, het leerlingenstatuut, het schoolgebouw, de begroting, het formatieplan en veranderingen binnen de organisatie.

Hoe worden de vier vacatures gevuld?

De samenstelling van de MR vindt op volgende wijze plaats: je kunt jezelf kandidaat stellen en vervolgens kun je worden gekozen. Als zich meer kandidaten melden dan er vacatures zijn, wordt er een verkiezing uitgeschreven. Zijn er minder of precies genoeg kandidaten dan wordt een kandidaat automatisch lid.

Hoe kun je jezelf kandidaat stellen?

Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar de voorzitter van de medezeggenschapsraad, mevrouw D. Kortekaas. In dit e-mailbericht geef je aan dat je jezelf kandidaat wil stellen voor de leerling geleding van de MR en geef je een korte toelichting van 5 – 10 regels op jouw kandidatuur. Als het nodig is, wordt deze toelichting gebruikt bij de verkiezing. De uiterste inleverdatum van de aanmelding en de toelichting is woensdag 20 september 2017 en kan per e-mail gestuurd worden naar kor@lyceumypenburg.nl. Indien de toelichting bij jouw aanmelding ontbreekt, vervalt jouw kandidaatstelling.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad, mevrouw Kortekaas, via kor@lyceumypenburg.nl.