Onderwijsgroep

Officiële bekendmaking MR Lyceum Ypenburg 2019

15 november 2019

Uitslag kandidaatstelling leerlinggeleding

In de periode van 13 t/m 22 september 2019 hebben de leerlingen van Lyceum Ypenburg zich kandidaat kunnen stellen voor de twee vacante posities in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Twee leerlingen hebben zich kandidaat gesteld. Dit betekent dat deze leerlingen automatisch zitting mogen nemen.

Wij willen de volgende leerlingen feliciteren met hun lidmaatschap:

-       Julia van der Sman – 2G1

-       Nadir Ouarraki – 6A1

 

Uitslag verkiezing oudergeleding

In de periode van 13 t/m 22 september 2019 hebben de ouders van Lyceum Ypenburg zich kandidaat kunnen stellen voor de drie vacante posities in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Zes ouders hebben zich kandidaat gesteld waardoor verkiezingen noodzakelijk zijn.

Van maandag 14 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 hebben de ouders de gelegenheid gekregen om hun stem uit te brengen. In totaal zijn er 140 stemmen uitgebracht.

De heer R. Hofmeester, de heer J. van Hagen en de heer R. Özdemir zijn door de ouders van Lyceum Ypenburg gekozen om vanaf heden zitting te nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg.

De verkiezingscommissie spreekt haar dank uit aan alle kandidaten en feliciteert de verkozen kandidaten.

Namens de verkiezingscommissie,

 

Mevrouw D. Kortekaas, voorzitter medezeggenschapsraad Lyceum Ypenburg

7 november 2019