Onderwijsgroep

Officiële bekendmaking uitslag leerling- en oudergeleding MR

9 oktober 2017

 

Uitslag kandidaatstelling leerlinggeleding
In de periode van 13 t/m 20 september 2017 hebben de leerlingen van Lyceum Ypenburg zich kandidaat kunnen stellen voor de vier vacante posities in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Vier leerlingen hebben zich kandidaat gesteld. Dit betekent dat deze leerlingen automatisch zitting mogen nemen.

Wij willen de volgende leerlingen feliciteren met hun lidmaatschap:

Pim Reckers – 4H5
Yash Dihal - 6A2
Chance Veerman - 1AH2
Manisha Mangal - 4A2

Uitslag verkiezing oudergeleding
In de periode van 5 t/m 12 september 2017 hebben de ouders van Lyceum Ypenburg zich kandidaat kunnen stellen voor de vacante positie in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg. Vijf ouders hebben zich kandidaat gesteld waardoor verkiezingen noodzakelijk zijn.

Van woensdag 26 september t/m 2 oktober 2017 hebben de ouders de gelegenheid gekregen om hun stem uit te brengen. In totaal zijn er 193 stemmen uitgebracht.

Mevrouw A. Wilson is door de ouders van Lyceum Ypenburg gekozen om vanaf heden zitting te nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van Lyceum Ypenburg.

De verkiezingscommissie spreekt haar dank uit aan alle kandidaten en feliciteert de verkozen kandidaat.

Namens de verkiezingscommissie,

Mevrouw D. Kortekaas, voorzitter medezeggenschapsraad Lyceum Ypenburg 6 oktober 2017