Onderwijsgroep

Spreekuuravond - afwezige docenten

19 februari 2018

Onderstaande docenten zijn vanavond niet aanwezig op de spreekuuravond. Zij nemen contact met u op voor een nieuwe afspraak.

Dhr. Donker (DON)
Mw. Henstra (HEN)
Mw. Janmaat (JMT)
Dhr. Kamsteeg (KMG)
Dhr. Van Nieuwenhoven (NWH)
Mw. Van der Paardt (PRD)
Mw. Vermeij (VEY)
Mw. Yildirim (YIL)