Onderwijsgroep

Privacy en foto's

De school verstrekt gegevens van leerlingen aan bevoegde instanties wanneer daar een juridische basis voor is (b.v. aan gemeente of Rijksoverheid). De naw-gegevens en het e-mailadres worden ook verstrekt aan de schoolfotograaf om de schoolpassen te kunnen maken. De fotograaf mag het e-mailadres één keer gebruiken ter herinnering. De school maakt gedurende een schooljaar zelf ook foto's van activiteiten van leerlingen. Meestal gaat dat om activiteiten van klassen of groepen, soms van individuele leerlingen die b.v. een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Wanneer u bezwaar hebt tegen het openbaar maken van foto's die uw zoon/dochter nadrukkelijk individueel in beeld brengen, kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven of vóór 15 september van het jaar van inschrijving schriftelijk kenbaar maken aan de rector.

In alle gevallen kunt na het publiceren van foto's door de school, bij de directie bezwaar maken tegen openbaarmaking. Wanneer het een foto op onze website betreft, wordt deze z.s.m. verwijderd.