Onderwijsgroep

Schoolfoto's

De school laat foto's maken voor de administratie (individuele foto's, mentorgroepen en klassenfoto's).

De foto’s van de fotograaf worden ook aan de ouders verstrekt. U kunt kiezen of u het fotopakket wenst of niet. Wanneer u de foto’s of een deel daarvan niet wenst, kunt u ze kosteloos in de bijgevoegde antwoordenveloppe retourneren.

Wanneer u bezwaar hebt tegen het verstrekken van de naw-gegevens en e-mailadres aan de fotograaf of tegen het ontvangen van het fotopakket, kunt u dat op het aanmeldingsformulier aangeven of vóór 15 september van het jaar van aanmelding schriftelijk kenbaar maken aan de rector. De schoolfotograaf mag de naw-gegevens contractueel uitsluitend voor dit doel te gebruiken. Het e-mailadres mag door de fotograaf slechts één keer gebruikt worden als herinnering.