Onderwijsgroep

Directie en afdelingsleiders

Schoolleiding

Directie

Mw. drs. D.A.G van Meeteren  - rector

Mw. M. Luijten BEd - conrector financiën en beheer

Mw. B. Stoffele MIL - conrector onderwijs

 
Afdelingsleiders

Mw. H.M. Trouw (trw): 1 havo/mavo, 1 en 2 havo.

Dhr. drs. E. Dees (dee): 1 atheneum/havo, 1 t/m 3 atheneum en 1 t/m 3 gymnasium.

Mw. P.C. Molegraaf (mlg): 1 t/m 4 mavo

Mw. E. L. Knol (kno): 3 t/m 5 havo

Dhr. M.J.T. van Velzen: 4 t/m 6 atheneum en gymnasium

Contact:

Alle medewerkers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 070 – 413 20 50 of via e-mail.

In verband met de controle op te laat komen en de afwezigheid van leerlingen het verzoek om indien er geen urgentie is pas na 09.00 uur telefonisch contact met afdelingsleiders te zoeken.

De e-mailadressen van alle medewerkers beginnen met hun afkorting en ze eindigen op @lyceumypenburg.nl.

De afkortingen van de personeelsleden staan in de schoolgids en op de roosters van de leerlingen.