Onderwijsgroep

DOCENTENVACATURES: AANVULLENDE INFORMATIE

Begeleiding en coaching

Voor alle nieuwe docenten geldt dat zij kunnen rekenen op interne begeleiding en coaching.

  • De school heeft speciaal opgeleide “BOS-sen” (begeleiders op school) en vakcoaches.
  • Er is video-interactie mogelijk. Daarbij wordt een les op video opgenomen. Deze wordt vervolgens met een speciaal daarvoor opgeleide docent nabesproken en geanalyseerd, waarna nieuwe leerdoelen worden vastgesteld. 
  • Een collega uit de sectie zorgt ervoor dat een nieuwe collega goed ingevoerd wordt in de methode, werkafspraken en plannen.
  • We participeren in de Opleidingsschool Haaglanden en staan in direct contact met eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen.

Opbouw van ons docententeam

We hebben een evenwichtige leeftijdsopbouw in ons team. Onze docenten hebben diverse achtergronden. Een groot aantal collega’s heeft zijn bevoegdheid gehaald via de reguliere weg. Daarnaast hebben we oud-basisschoolleerkrachten in huis, collega’s uit het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Enkele (inmiddels ex-)gepensioneerden hebben ervoor gekozen om weer terug te keren in hun vertrouwde vak. 
Een aantal collega’s studeert. Sommigen voor hun initiële onderwijsbevoegdheid, anderen voor een hogere bevoegdheid of voor een verdiepingsmaster. Wij vinden het erg belangrijk dat docenten voor verdere studie opteren en ondersteunen dit ook.