Onderwijsgroep

LINKS

Links naar websites met korte toelichting 

Werkgever & gemeente 
http://www.vohaaglanden.nl/ 
Lyceum Ypenburg ressorteert onder de Stichting VO Haaglanden, samen met negen andere scholen voor voortgezet onderwijs. Onze medewerkers zijn in dienst bij deze Stichting. 

http://www.denhaag.nl 
Onze school staat in de gemeente Den Haag. We treden veel in overleg met de gemeente, bijvoorbeeld over veiligheid in en rond de school. 

De Rode Loper: voor en door het Haagse voortgezet onderwijs
Onze school is aangesloten bij De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas.
Activiteiten zijn onder andere: de Haagse Lerarenbeurs, modules voor professionalisering van leraren en schoolleiders en informatie aan potentiële zij-instromers op ‘Leraar van Buiten’. Leraren kunnen bijvoorbeeld de module ‘ICT-rijk onderwijs’ volgen, of meedoen aan de Haagse Lucifer, een programma dat verdieping biedt bij hun taak als cultuurdrager. 
Meer informatie: www.derodeloper.nu en Facebookpagina Den Haag Docentenstad.


Leraar worden 

http://www.wordleraarinhetvo.nl/ 
De website 'word leraar in het voortgezet onderwijs' geeft informatie over het vak van docent. 

http://www.tulo.tudelft.nl
http://www.hogeschoolrotterdam.nl 
http://www.inholland.nl 
http://www.iclon.leidenuniv.nl 
http://www.dehaagsehogeschool.nl 
We werken samen met deze lerarenopleidingen in Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden. 

http://www.hofstadcollege.nl/ 
http://www.alfrink.nl/ 
http://www.adelbert.nl/ 
http://www.veurslyceum.nl/ 
http://www.rijswijkslyceum.nl/
http://www.vanvredenburchcollege.nl/
http://www.mariscollege.nl/
Met deze scholen voor voortgezet onderwijs werken we intensief samen in de Opleidingsschool Haaglanden. Coaching & begeleiden 
http://www.houthofftrainingen.nl/ 
Houthoff in Den haag zorgt voor training en coaching op maat. 

http://www.aenpprovitale.nl/
De arbodienst IS A&P Provitale B.V. Onze bedrijfsarts is Dr. M. van Scheepen, onze casemanager mevr. M. van der Meij.

Ministerie van OCW 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 
Actuele informatie over ontwikkelingen in het onderwijs is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

https://duo.nl
Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-Groep) geeft informatie over leerlingenzaken en over subsidies voor opleidingen van docenten.