Bevlogen team

Onze medewerkers vinden het belangrijk dat de leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen in de periode dat zij op school zitten en hebben plezier in hun vak. Alle docenten zijn bekwaam en ontwikkelen zich voortdurend op hun vakgebied. Zij vragen regelmatig feedback aan collega’s en leerlingen. Zo verbeteren wij continu ons onderwijs.

Bij Lyceum Ypenburg hebben we aandacht en respect voor elkaar, waardoor er een positieve en open sfeer heerst. 

  • Onze school heeft rond de 1200 leerlingen.
  • Onze school heeft rond de 150 medewerkers.

 

Stichting SVOH

Het bestuur van Lyceum Ypenburg wordt gevormd door de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden (SVOH), waaronder nog negen andere scholen in de regio vallen.

Meer informatie: SVOH


Opleidingsschool

Onze school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. We werken samen met de TU Delft, het ICLON van de Universiteit Leiden, INHOLLAND, de Hogeschool Rotterdam en negen andere scholen (voortgezet onderwijs) in de Haagse regio. Stagiairs en docenten in opleiding leren het vak onder begeleiding van gespecialiseerde en gecertificeerde docenten, coaches, schoolopleiders en opleidingscoördinatoren.

Meer informatie: Opleidingsschool Haaglanden