Activiteiten schooljaar 2023-2024

Vanaf november staan er allerlei activiteiten gepland voor leerlilngen uit groep 8:

DiscoverLY: 13-15-17 november van 16:00 - 17:00 uur

Dit zijn rondleidingen die worden verzorgd door onze leerlingen samen met docenten van Lyceum Ypenburg voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s).

MeetLY: 24 november

Ben je nieuwsgierig naar onze lessen? Kom dan samen met je groep en je juf of meester naar Lyceum Ypenburg om proeflesjes te volgen. De juf of meester kan jouw klas opgeven via het onderstaand adres: meetly@lyceumypenburg.nl.

Ook is het mogelijk om je individueel op te geven voor deze proeflesjes via meetly@lyceumypenburg.nl. Geef hierbij aan van welke basisschool je komt. Graag opgeven vóór vrijdag 13 oktober.

InfoLY: 16 januari en 28 februari van 19:30 - 21:00 uur

Op donderdag 16 januari en woensdag 28 februari 2024 vinden onze informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 7 en 8 plaats van 19:30 - 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

OPENLY: 8 maart van 15:00 - 20:00 uur

Op vrijdag 8 maart 2024 vindt ons OPEN HUIS plaats van 15:00 - 20:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

DiscoverLY+: 18 maart van 16:00 - 17:30 uur

Dit zijn rondleidingen door onze school verzorgd door onze leerlingen samen met docenten van Lyceum Ypenburg voor ouders van leerlingen uit groep 8.