Samenwerken is leren


Toekomstbestendige, open en zelfbewuste jong volwassenen opleiden, dat is waar Lyceum Ypenburg voor staat. Dat doen wij niet alleen. 

Om ons heen bevinden zich bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en kennisinstituten waar wij intensief mee samenwerken. Door mee te doen aan meeloopdagen, snuffelstages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges krijgen leerlingen een beeld van hoe het er bij deze organisaties aan toegaat en wat er in onze samenleving speelt. Zij kunnen hierdoor een goede keuze maken voor een vervolgopleiding. Zo leren wij van en met elkaar.


Maatschappelijk betrokken

Wij dragen graag bij aan een betere samenleving door ons in te zetten voor goede doelen. Afgelopen tijd zijn er diverse acties uitgevoerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze acties leverden een mooi bedrag op van € 1.250,--. Daarnaast worden gedurende het schooljaar diverse acties georganiseerd waarbij geld wordt ingezameld voor Edukans.

In schooljaar 2022-2023 hebben wij zo'n € 3.000,-- opgehaald voor Het Vergeten Kind. 100.000 kinderen in Nederland voelen zich vergeten. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Deze stichting zet zich in voor deze kinderen.

Leerlingen, medewerkers en ouders hebben zich in 2019 ingezet voor KWF Kankerbestrijding. Leerlingen organiseerden in voorgaande jaren met elkaar acties voor Serious Request. De opbrengst ging naar kinderen in oorlogsgebieden. 

Andere goede doelen waar Lyceum Ypenburg zich voor inzette zijn de Voedselbank Den Haag en Kinderfonds MAMAS.