Onderwijsgroep

Voor nieuwe leerlingen schooljaar 2020-2021

Open dag en aanmelden

Informatieavond  : dinsdag 21 januari 2020, 19.30-21.30 uur (informatieavond voor ouders)
Open dag            : vrijdag 31 januari 2020, 15.00-19.00 uur
Aanmelddag        : zaterdag 1 februari 2020, 10.00-13.00 uur
Aanmeldavond    : dinsdag 11 februari 2020, 17.00-20.00 uur

Toelating brugklas 2020-2021

We kunnen volgend schooljaar maximaal 260 nieuwe leerlingen in de brugklas plaatsen, waarbij de volgende percentages als richtlijn gelden: 35% vwo leerlingen, 23% havo/vwo leerlingen, 22% havo leerlingen, 10% mavo/havo leerlingen en 10% mavo leerlingen. Het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepaalt uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype.
Er zijn homogene brugklassen voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Er zijn drie heterogene brugklassen of dakpanklassen: twee dakpanklassen voor atheneum/havo en één dakpanklas havo/mavo. In de dakpanklassen wordt lesgegeven op het hoogste niveau.

Lyceum Ypenburg werkt bij toelating van de brugklassers conform de BOVO-aanmeldingsprocedure. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende website: www.bovohaaglanden.nl.

Basisschooladvies 
De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies. Zowel leerlingen met een eenduidig advies voor vwo, havo of mavo zijn welkom, alsook leerlingen met een gemengd advies voor atheneum/havo of havo/mavo. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau. Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool voor nader overleg. Een leerling met een gemengd kader/mavo-advies is bij ons niet toelaatbaar. Leerlingen met een volwaardig (zuiver) vwo advies, krijgen gegarandeerd een plek.

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan delen we de plaatsen toe via:

 • voorrangsregeling
 • loting 

Voorrangsregeling
Wij hanteren onderstaande voorrangsregels (in deze volgorde):

 • leerlingen van wie al een broer of een zus op Lyceum Ypenburg zit;
 • leerlingen van wie een ouder op Lyceum Ypenburg werkzaam is. 

Loting
Als de aanmelding voor de klassen groter is dan het aantal plaatsen, worden de nog beschikbare plaatsen via loting toegewezen (conform de BOVO-procedure). 

Toelating tot het gymnasium 
Bij de aanmelding vragen wij u ook een interesseformulier van de school in te vullen. Als uw kind een vwo-advies heeft en belangstelling heeft voor het gymnasium, kunt u dat daarop aangeven. Met vwo-leerlingen die opteren voor het gymnasium voeren wij een intakegesprek. De uitnodiging hiervoor volgt zodra bekend is welke leerlingen zijn toegelaten tot Lyceum Ypenburg. De gesprekken vinden plaats op 14 en 16 april. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar motivatie en inhoudelijke belangstelling. Als dit positief verloopt, worden de leerlingen geplaatst in een gymnasium-klas.

Toelating tot een Talentgroep 
Leerlingen die willen deelnemen aan een van de Talentgroepen Sport, Theater/Musical, Atelier, Muziek of Digital Science, kunnen zich bij de aanmelding ook gelijk aanmelden voor een Talentgroep. Zodra bekend is welke leerlingen zijn toegelaten tot Lyceum Ypenburg, volgt een uitnodiging voor een auditie-/selectiemiddag.

Aanmelding en plaatsing

Eerste aanmeldingsperiode
Tijdens de eerste aanmeldingsperiode kunt u op school langskomen om uw zoon of dochter aan te melden voor de brugklassen. Mocht u op de aangegeven data verhinderd zijn, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de administratie van de school (070-413 20 50). 

Mee te nemen documenten

 • Voor leerlingen uit de regio Den Haag: het regionaal aanmeldformulier van BOVO Haaglanden. Dit bestaat uit het voorblad met NAW-gegevens en BOVO-nummer, de voorkeurslijst van scholen en het formulier waarop de ouders de aanmelding ondertekenen.

 • Voor leerlingen uit omringende regio’s: het adviesformulier met de unieke code.

 • Voor leerlingen van basisscholen die niet met een unieke code werken: het adviesformulier, een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit).

 • Een kopie van het paspoort of van de ID-kaart van uw zoon of dochter

Plaatsingsprocedure (data 2020 worden nog geactualiseerd adhv nieuwe richtlijnen BOVO)

zaterdag 1 februari t/m dinsdag 10 maart 2020
De school behandelt de leerlingdossiers en stelt intern een lijst op van plaatsbare leerlingen die toegelaten willen worden op Lyceum Ypenburg. 

woensdag 11 maart 2020
Bij te veel aangemelde, plaatsbare leerlingen volgt loting op school conform de BOVO-procedure (onder toezicht van een notaris).

woensdag 25 maart 2020 (uitloop naar woensdag 25 maart 2020)
Op deze dag vindt centrale loting en matching plaats voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste keuze.

Communicatie over plaatsing
Tot en met 24 maart is het niet toegestaan te communiceren met ouders over plaatsing.
Alle leerlingen die voor volgend schooljaar zijn toegelaten tot Lyceum Ypenburg ontvangen uiterlijk 25 maart schriftelijk bericht hierover.

Tweede aanmeldingsperiode: maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april 2020
Als de brugklassen vol zijn, is er geen tweede aanmeldingsperiode. Die is er alleen als er nog plaats in één of meer van de opleidingen is. De wijze van aanmelden is dezelfde als in de eerste aanmeldingsperiode.

woensdag 8 en donderdag 9 april 2020
Centrale loting en matching. Ouders worden op de hoogte gebracht van de uitslag.

Kennismakingsmiddag en –avond
Medio juni ontvangen de leerlingen bericht in welke klas ze zijn ingedeeld.
Dinsdagavond 7 juli is de kennismaking voor ouders met de mentor.
Op woensdagmiddag 8 juli is de kennismaking tussen de nieuwe leerlingen en de mentor.
Leerlingen die op 8 juli verhinderd zijn, worden verwacht op woensdagmiddag 15 juli.
Verdere informatie over de kennismaking (tijdstip en lokalen) volgt medio juni per mail.

Hogere leerjaren

Om - als er plaats is - toegelaten te worden tot klas 2 of hoger geldt een aantal toelatingscriteria. Deze komen voor de aanmeldperiode op de website.

Klik hier voor de plaatsingscriteria hogere leerjaren

Wil je meer weten over onze talentgroepen?

Op Lyceum Ypenburg kun je je breed ontwikkelen. Houd je van sport, toneel, dans, zingen, muziek maken, ben je creatief of intellectueel begaafd dan zijn onze talentgroepen iets voor jou!

Klik hier voor informatie over de talentgroepen

Gymnasium

Heb je goede intellectuele capaciteiten en wil je meer weten over ons gymnasium?

Lees het hier

VOOR JOU

Als nieuwe brugklasleerling is er heel veel om aan te denken voordat je volgend jaar echt als leerling op Lyceum Ypenburg rond loopt. Om je daarbij te helpen geven wij alvast antwoord op een aantal veelgestelde vragen.        

 

6261

      

Hoe zat het ook alweer met de selectie voor de Sportgroep, de Ateliergroep, de Theatergroep, de Muziekgroep en Digital Science?
In mei en juni zijn er selectiemiddagen voor de leerlingen die zich hebben opgegeven voor de Sportgroep. Er wordt onder andere gekeken naar uithoudingsvermogen (piepjestest), balvaardigheid, vermogen om samen te werken en er wordt een gesprekje met je gevoerd over de reden waarom je in een Sportgroep wilt. In dezelfde periode is ook de auditie voor de Ateliergroep, de Theatergroep en de Muziekgroep. Voor Digital Science ontvang je een intake-vragenlijst. Ook voor deze Talentgroepen ga je vooral aan het werk om te laten zien wat je in huis hebt. We zijn niet alleen op zoek naar talent, maar kijken vooral ook naar jouw motivatie om deel te nemen aan een Talentgroep.

Hoe kom ik op het gymnasium?
Als je een vwo-advies van de basisschool hebt gekregen én over de juiste motivatie en belangstelling beschikt, kun je op ons gymnasium geplaatst worden. Voordat het zover is, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Na dat gesprek hoor je of jij tot ons gymnasium toegelaten wordt.

Wanneer maak ik kennis met mijn nieuwe klasgenoten?
In juli is er een kennismakingsmiddag voor alle aanstaande brugklassers van Lyceum Ypenburg. Je maakt dan kennis met je klasgenoten en met de mentor van de klas. De mentor is een docent van wie je les krijgt, maar die ook bij alle activiteiten van je klas aanwezig is. Hij of zij is ook degene bij wie je altijd terecht kunt met vragen. Ook is er in juli een kennismakingsavond voor je ouders. Jij en je ouders krijgen over de kennismakingsmiddag en -avond nog een aparte uitnodiging per mail.

Wat heb ik zoal nodig op school?
Behalve de schoolboeken, die je bij Van Dijk bestelt, heb je natuurlijk nog van alles nodig. Voor de zomervakantie worden in de diverse grote warenhuizen afdelingen ingericht waar je alle spullen die je nodig hebt kunt kopen. We hebben alvast op een rijtje gezet waar je in elk geval aan moet denken:

 • Regenpak (tijdens het brugklaskamp, als je op de fiets naar school komt, als we op excursie gaan)
 • Schooltas (de meeste leerlingen gebruiken een rugzak; koop wel een stevige)
 • Grote multomap
 • Tabbladen
 • Insteekhoesjes
 • Multoblaadjes met lijntjes
 • Multoblaadjes met grote ruitjes
 • Schriften (neem er voorlopig 5, het meest werk je in een multomap of in werkboeken)
 • Kaftpapier
 • Rekenmachine
 • Etui
 • Passer
 • Pennen
 • Potloden
 • Kleurpotloden
 • Puntenslijper
 • Gum
 • Schaar
 • Lijmstift
 • Geodriehoek
 • Sportkleding (deze koop je op de eerste schooldag op school)
 • Woordenboeken

Succes en veel plezier met de aankopen!

Waar laat ik mijn jas?
In je locker! Nergens in school zijn kapstokken, dus is het de bedoeling dat je je jas opbergt in je locker, net als je waardevolle spullen of je gymtas. Elke leerling krijgt aan het begin van het jaar een persoonlijke schoolpas. Deze pas moet je altijd bij je hebben. Je hebt de pas bijvoorbeeld nodig om je locker te kunnen openen, maar ook om een boek te kunnen lenen in de mediatheek of om een computer te kunnen gebruiken.

Met welke vakken krijg ik te maken?
In alle brugklassen worden de volgende vakken gegeven:

Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, tekenen, handvaardigheid, muziek lichamelijke opvoeding, studieles en mentoruur. Als je tot het gymnasium toegelaten wordt, volg je in de brugklas ook het vak Grieks.

Gedurende het brugklasjaar krijg je ook gastlessen met betrekking tot sociale en maatschappelijke items. Zo zijn er bijvoorbeeld voorlichtingslessen m.b.t. (cyber)pesten, vuurwerk e.d. gegeven door medewerkers van Bureau HALT.

Is er een kennismakingskamp?
In september, als je een paar weken les hebt gehad, gaan we op brugklaskamp. Je zit drie dagen in een groepsverblijf met je klas en nog een of twee andere klassen. We doen tal van activiteiten om elkaar beter te leren kennen.              

 

 

 

Lestijden

Lyceum Ypenburg heeft een 50-minutenrooster. Incidenteel is er een 40-minutenrooster (minirooster). De dagen met een minirooster staan aangegeven in het jaarprogramma. Je kunt het jaarprogramma van het lopende schooljaar inzien door op "Jaarprogramma" te  klikken, rechts bovenaan op de website. In de schoolgids zijn de precieze tijden van het 50- en het 40-minutenroosters vermeld.