Updates sluiting school - onderwijs op afstand.


Op deze website houden wij je dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de sluiting van de school bij Nieuws. Wanneer er nieuwe informatie is, ontvangen leerlingen en ouders ook een brief via e-mail.


Nieuws 26 maart: 17.00 uur
Bekijk hier de brief over de schoolexamens.

Nieuws 24 maart: 16.50 uur
Bekijk hier de brief over:
Geen centraal examen, zak-/slaagregeling op basis van schoolexamens.


Nieuws 23 maart: 22.40 uur
Om 19.00 uur was de persconferentie n.a.v. de bijeenkomst van de ministeriële crisiscommissie van het kabinet. Hiedoor is verwarring ontstaan over de voortgang van de schoolexamens. Inmiddels is door VO-Haaglanden besloten dat alle schoolexamens NIET doorgaan. Hier volgt zo snel mogelijk een bericht over via de e-mail. Excuses voor het ongemak!
Bekijk hier de brief die naar ouders en leerlingen is gestuurd.


Nieuws 23 maart: 20.50 uur
Om 19.00 uur was de persconferentie n.a.v. de bijeenkomst van de ministeriële crisiscommissie van het kabinet. Hiedoor kan verwarring zijn ontstaan over de voortgang van de schoolexamens. De schoolexamens gaan deze week gewoon volgens het eerder gestuurde rooster door!
 

Nieuws 20 maart: 16.30 uur
Bekijk hier de NieuwLY over:
(nieuwsbrief voor leerlingen en ouders rondom de sluiting school/corona)
Magister & weektaak, Teams & communicatie, vragen & inloggen school-/OWA-account, voorstellen nieuwe rector onderwijs a.i..


Nieuws 20 maart: 15.15 uur
Bekijk hier de brief over:
Praktijkexamens kunstvakken: rooster 23 en 30 maart Zermelo, maximaal aantal leerlingen, ziek of in quarantaine.

Nieuws 20 maart: 14.00 uur
Hoe werkt onderwijs op afstand? In deze video krijgen leerlingen uitleg over hoe zij thuis kunnen werken, over Microsoft Teams en Magister zodat zij weten waar en hoe zij de weektaak moet inleveren. Met vragen kunnen leerlingen bij hun mentor of vakdocent terecht. Succes!Bekijk hier de informatie de eerder is geplaats over de stand van zaken rondom de sluiting van de school onder het kopje Corona - Onderwijs op Afstand.

Terug